logo

Ćirila i Metodija 96, Novi Sad, SrbijaTel: +381 21 504 308

Svećice za TNG

Sagorevanje tečnog naftnog gasa (TNG) ima specifične karakteristike. Mnoge naučne studije pokazale su da korišćenje TNG-a kao alternativnog goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem ima svoje prednosti. Najvažnija prednost je ta da motori koji koriste TNG proizvode gasove koji su mnogo pogodniji za okolinu nego gasovi koje proizvedu motori koji koriste benzin ili dizel kao gorivo. TNG sagorevanjem generisano je 10 – 25 % manje ugljen-monoksida nego pri benzinskom sagorevanju, što ima pozitivan uticaj na globalno zagrevanje (ugljen-monoksid doprinosi globalnom zagrevanju). 

Međutim, sagorevanje TNG-a takođe ima i slabije strane. Jedna od njih je teže paljenje koje potiče od nehomogene smeše gasova u komori za sagorevanje. Kao posledica te nehomogene smeše povećana je potreba sistema za paljenje za naponom i mnogo je lošija startna sposobnost na niskim temperaturama. Svećica BRISK Silver koja je dizajnirana specijalno za paljenje gasa u motorima koje pokreće TNG pomaže da se ovi problemi otklone.

Svećica BRISK Silver ima specijalan oblik zazora koji omogućava lakši pristup gasa do flashover-a, srebrne centralne elektrode malog prečnika i samog zazora između centrane i bočne elektrode (0,55 mm, 0,7 mm, 0,9 mm).

  • Napon koji zavisi od svećice znatno je smanjen upotrebom centralne srebrne elektrode malog prečnika i smanjenom bočnom elektrodom.

    Interval zamene: 
    max. 30.000 km - TNG
    max. 45.000 km - benzin

Saveti

PREVENTIVA I SAVET  pri ugradnji TNG

Ugraditi nove – sigurne razvodne kablove (po mogućnosti originalne za taj tip automobila), razvodnu kapu i rotor razvodnika i svećice (najbolje jednokrake). Pre svega, glava motora mora biti sigurna i sa dobrim zaptivanjem ventila. Poželjno je motoru dati ranije paljenje za 1 – 30. Takođe električni ventili za minimalni broj obrtaja moraju biti ispravni, što se vidi kada motor u radu na benzin pri hladnom startu ima odgovarajući broj obrtaja na minimumu.

Kod nekih automobila, čim dođu hladniji dani, dolazi do otežanog startovanja motora. To se pre svega odnosi na motore sa karburatorom jer se kod ostalih podrazumeva (preporučuje) paljenje na benzin. Da bi se to sprečilo, pre zime potrebno je izvršiti redovan servis gasnog uređaja kao i servis električnog dela Vašeg automobila ( svećice, kablovi, štelovanje paljenja).

Dolazite redovno na servise da nebi dolazilo do većih havarija na gasnom sistemu a samim tim i na automobilu jer znamo kako se plin dobija i transportuje do samog potrošača  a na slici vidite kako izgleda filter gdje vozilo nije videlo servis  60 000 km